Thomas Mann og humanismen

05 dec 2012 kl. 17:00 - 19:00

Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup


Thomas Mann var gennem størstedelen af sit omfangsrige værk levende optaget af at undersøge ”menneskets problem”. Hans syn på menneskets natur var i udgangspunktet pessimistisk, men i takt med fascismens fremvækst i Europa efter Første Verdenskrig slog han gentagne gange til lyd for en ’ny humanitet’. Denne skulle dels træde i stedet for det, han opfattede som den pladderhumanistiske oplysningstradition fra slutningen af 1700-tallet, og dels danne en nødvendig modvægt til totalitarismen, som med den tyske nazisme antog hidtil usete menneskefjendske dimensioner. I anledning af Rasmus Navntofts nyudkomne bog 'Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme' inviterer Det Danske Thomas Mann Selskab i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek til oplæg og debat om Manns humanismebegreb og dets aktualitet for europæisk kultur og politik i dag.

Almindelig billet til Thomas Mann 5/12

Salg lukket


For Mann Selskabet, Biblioteks- og kulturklub

Salg lukket